Podmienky ochrany osobných údajov

Kto sme?

Naša webová adresa je: https://www.pegra.sk/.

Vaše osobné údaje spracúva firma EXANT, s.r.o. zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl.č. 48493/T, IČO: 53 579 682 so sídlom Mlynská 763/8, 929 01 Dunajská Streda, tel. č.: +421904 509 200, email: info@pegra.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Aké osobné údaje spracúvame a prečo ich spracúvame?

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Všetky údaje, ktoré spoločnosť EXANT, s.r.o. zhromažďuje, spracováva iba pre odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia.

Aby sme mohli naplniť obchodnú zmluvu, uzatvorenú na základe Vašej objednávky, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. Na spracovanie týchto údajov si nepýtame Váš súhlas, pretože sú nevyhnutné k tomu, aby sme s Vami mohli uzavrieť zmluvu, vystaviť Vám daňový doklad, poslať Vám tovar, ktorý ste si objednali, či Vás kontaktovať v prípade Vašej objednávky alebo reklamácie (oprávnený záujem). Ak by ste tieto údaje neposkytli, nemohli by sme s Vami zmluvu uzavrieť. Vaše osobné údaje sú v tomto prípade spracovávané výhradne pre tento účel.

Ako dlho uchovávame Vaše údaje?

Na účely ochrany právnych nárokov, ochrany majetku a našej vnútornej evidencie a kontroly spracovávame Vaše údaje po dobu trvania premlčacej lehoty 10 rokov a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov osobné údaje vymažeme, v prípade printovej podoby skartujeme.

V prípade, že nám pošlete vaše osobné údaje za iným účelom, ako zakúpiť si tovar  (napr. za účelom zamestnať sa v našom obchode, i keď voľné miesto neponúkame), tieto údaje neuchovávame, budú ihneď skartované

Aké máte práva?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame Vaše osobné údaje, môžete nás o tom informovať na adrese info@pegra.sk. V prípade, že máte pocit, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, k  Vašim právam patrí i možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Kam posielame Vaše údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu prostredníctvom poskytovateľa služby Shoptet, a.s., Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, IČO: 28935675, DIČ: Z28935675. Tento poskytuje primerané záruky na bezpečnosť Vašich údajov a zaručil sa, že osobné údaje spracúva v súlade s GDPR. Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej podobe prostredníctvom služieb Shoptet, a.s. a v našej databáze uloženej v PC administrátora. 

V prípade plnenia zmluvy poskytujeme Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul a adresa doručenia, kontaktné údaje: číslo telefónu a e-mailová adresa i prepravnej spoločnosti General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Budča 1039, 962 33 Budča, Slovenská Republika, inform@gls-slovakia.sk, ktorá ich spracúva na účel prepravy Vami objednaného tovaru z obchodu k Vám.

Z dôvodu plnenia si daňovej povinnosti poskytujeme Vaše osobné údaje na daňových dokladoch v rozsahu meno, priezvisko, titul a adresa doručenia, kontaktné údaje: číslo telefónu a e-mailová adresa, na účely zúčtovania.

Ako prevádzkovateľ nemáme v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácie.

Čo sú cookies, pixely a na čo ich potrebujeme?

Súbory cookies sú malé údaje, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení, keď si prezeráte webové stránky. Pixely sú malé obrázky alebo "časti kódu", ktoré sa nachádzajú na internetovej stránke alebo v e-maile a zbierajú informácie o vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení. Niektoré z nich môžu ukladať aj cookies.

Doba uloženia cookies vo vašom zariadení môže byť rôzna. Podľa toho rozdeľujeme cookies na:

Session cookie - vymažú sa z vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača;

Permanent cookie -  zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok.

Prečo sú pre nás cookies dôležité?

Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si vaše úkony a preferencie (napríklad prihlasovacie údaje, údaje o objednávke v nákupnom košíku) v priebehu určitého časového obdobia, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na webovú stránku alebo prechádzate z jednej webovej stránky na druhú.

Cookies taktiež používame, aby sme Vám uľahčili prácu s našou stránkou, pretože nám pomáhajú pochopiť, čo vás zaujíma na našej webovej stránke, či je pre vás dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte. 

Súbory cookies nám napomáhajú zvoliť vhodnú reklamu pre Vás na základe Vašich záujmov a potrieb. Ďalej môžu zaznamenávať dodatočné informácie, ako počet návštevníkov našich webových stránok a tiež aké podstránky nášho webu najčastejšie navštevujete.

Aké cookies používame?

1. Funkčné a technické cookies – zabezpečujú prihlásenie sa do užívateľského konta na stránke, ukladanie tovaru do nákupného košíka, odhaľujú pokusy o neoprávnené prihlásenie sa do konta alebo umožňujú efektívne zobrazovanie obsahu. Bez týchto cookies by naša webová stránka nemohla fungovať, ich použitie je nevyhnutné, doba uchovania je krátka, a preto si od vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim. 

 

2. Analytické cookies – pomocou týchto cookies získavame údaje o návštevnosti našej internetovej stránky, vyhľadávaní a pohyboch na našej webstránke. Keďže pri týchto cookies sme vykonali opatrenia, aby sme zabránili ich zneužitiu (anonymizáciu na strane našich dodávateľov) a súčasne sú implementované opatrenia, aby ste ľahko kontrolovali a obmedzovali využívanie týchto cookies, nepýtame si od vás na ich používanie súhlas. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:

Google Analytics

Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom na odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu.

Hotjar

Adresa: Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu a o možnosti vylúčiť používanie cookies zase tu.

  3. Marketingové a reklamné cookies – tieto cookies používame na to, aby sme pre Vás vybrali vhodnú reklamu podľa Vašich záujmov a preferencií a ukladáme ich iba na základe vášho súhlasu. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:

  Google Ads

  Adresa: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

  Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom odmietnuť cookies môžete tu.

  Facebook Pixel

  Adresa: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko

  Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom odmietnuť cookies môžete tu.

  Aké máte možnosti

  Na spravovanie alebo obmedzenie toho, ako my a naši partneri využívame cookies a podobné technológie, môžete využiť nasledujúce spôsoby:

  1. Nastavenia prehliadača: hoci väčšina prehliadačov má základné nastavenie, ktorým akceptujú cookies, ich nastavenia umožňujú, aby ste si vymazali alebo odmietli cookies. Musíme vás však upozorniť, že odmietnutie niektorých cookies môže obmedziť riadne fungovanie poskytovaných služieb.

  2. Vlastné riešenia partnerov: na obmedzenie cookies tiež možno využiť riešenia ponúkané jednotlivými partnermi, ktoré sme uviedli vyššie.

  Dotazník spokojnosti s nákupom

  Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

  Dodatočné informácie

  I napriek tomu, že sme nepoverili žiadnu osobu funkciou zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov (táto povinnosť nám nevyplýva zo zákona), bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás na prvom mieste. Aby sme zabezpečili ochranu Vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia, vybrali sme zodpovedných sprostredkovateľov služieb.

  Uvedené Podmienky a zásady ochrany osobných údajov zákazníkov v internetovom obchode www.pegra.sk nadobúdajú platnosť dňom 02.02.2023. V prípade, že v našej spoločnosti dôjde ku zmene spracúvania osobných údajov, vyhradzujeme si právo tieto podmienky zmeniť.

  V prípade nejasností, bližších informácií či pripomienok nás môžete informovať na adrese: info@pegra.sk